Na čo slúži šumová brána – BOSS NS-2?

Dobrý deň,

na čo slúži šumová brána BOSS NS-2 Noise suppressor a aké je správne zapojenie v poradí pedálov pre elektrickú gitaru?

Odpoveď z Hudobnej poradne

Pri silnom skreslení je normálne, že v zvuku elektrickej gitary je počuť rušenie a brum, keď je gitara nahlasnená. Aj keď struny pridržíme rukou, gitara stále prenáša brum do zosilňovača. Úroveň brumu / rušenia je daná snímačmi na gitare – snímače typu singel brumia viac, typ humbucker menej – tie kvalitné, značkové.

Šumová brána je určená na to, aby:

1. postupne stíšila zvuk elektrickej gitary, keď struny doznievajú – teda na konci dlho držaného akordu alebo tónu

2. vypla signál z elektrickej gitary, keď struny zatlmíme rukou

Šumová brána ako je napr. BOSS NS-2 Noise suppressor patrí v reťazci efektov za skresľovacie efekty (distortion, overdrive), nikdy nie pred ne. Skresľovacie pedále sa k NS-2 podľa manuálu správne pripájajú do efektovej slučky – k výstupu Send:

BOSS NS-2 zapojenie

BOSS NS-2 zapojenie

Signál z výstupu skresľovača Output sa pripája k NS-2 do vstupu Return.

Výstup NS-2 Output pripájame do vstupu Input prípadných modulačných a priestorových efektov (chorus, delay a pod.) a výstup týchto efektov pripájame k vstupu zosilňovača Input.

BOSS NS-2 je niečo ako brána, ktorú treba potlačiť určitou silou, aby sa otvorila úplne – pri slabšej sile sa len pootvorí, alebo sa neotvorí vôbec. Sila, pri ktorej sa brána otvorí sa dá nastaviť – nastavujeme ju na NS-2 potenciometrom Threshold (po slovensky prah). V našom prípade nastavujeme silu signálu z gitary, ktorá musí byť prekročená, aby sa brána otvorila a prepustila signál ďalej do zosilňovača. Signál v tomto prípade je aj brum pri nahlasnenej gitare a zatlmených strunách.

Keď struny na gitare nehrajú, z nahlasnenej gitary so zatlmenými strunami ide len brum – vtedy má byť brána zatvorená, alebo takmer celkom zatvorená. Ledka Reduction nám ukazuje, či je brána zatvorená úplne (žiari naplno) alebo nie (svieti slabšie), alebo či je otvorená úplne (ledka zhasnutá).

Threshold treba nastaviť tak, aby pri zatlmených strunách a nahlasnenej gitare brum takmer nebolo počuť – nevadí, ak ho nastavíme tak, že trochu brumu ostane, lebo ak vypína úplne do ticha, skracuje to dlhé tóny.

Na pódiu je vždy nejaký hluk, takže tá troška brumu vôbec nevadí a budeme mať normálny dlhý dozvuk, akoby sme šumovú bránu ani nepoužívali.

Video o nastavovaní Thresholdu na NS-2

čas 3:58 až 6:08

čas 6:20

Potenciometrom Decay sa nastavuje ako rýchlo sa brána zatvorí – keď je pri MAX, zatvára pomaly a zvuk postupne doznie. Toto nastavenie je vhodné pre sóla, v ktorých hráme dlhé tóny.
Keď je Decay nastavený okolo hodnoty MIN, zatvorí rýchlo a skráti doznievanie, čo je vhodné pre sekané staccatové doprovody.

Video o nastavovaní Decay na NS-2

čas 6:55

Chcem sa opýtať / Chcem odpovedať:


Highslide for Wordpress Plugin