Raz F# inokedy Gb – a stále je to ten istý tón…

Otázka na Hudobnú poradňu:

Prečo sa ten istý tón raz označuje ako F# a inokedy ako Gb, keď je to jeden kláves na klavíri alebo na gitare jeden a ten istý pražec? Ako mám tomu rozumieť?

Ďakujem za odpoveď.

- janj -
 

Dobrý deň,

jednoducho povedané, problém je v tom, že v modernej hudbe máme 12 tónov, ale na ich označenie používame len 7 písmen abecedy. Pre lepšie pochopenie bude najlepšie, ak si vezmete do ruky svoj hudobný nástroj, alebo si sadnete ku klavíru či keyboardu.

V našej hudbe používame 12 tónov. 7 z nich nemá žiadne krížiky ani béčka – to sú tóny C D E F G A B. Málokto si uvedomuje, že ak začneme tónom A sú to písmená abecedy A B C D E F G :-)

(Upozornenie – v Európe sa tón B označuje aj ako H ale v tomto článku sa kvôli názornosti budeme držať označenia B.)

Najprv si na príklade durovej stupnice C dur ukážeme základnú teóriu:

C-dur

  2 2 1 2 2 2 1 – rozostupy tónov v durovej stupnici – počet poltónov
C D E F G A B (C atď.) – názvy tónov stupnice C dur
1 2 3 4 5 6 7 (8 atď.) – poradové čísla tónov v stupnici

Číslovka 2 nad dvojicou tónov znamená, že tieto tóny majú medzi sebou dva takzvané “poltóny”, číslovka 1 znamená rozostup jeden poltón. Ľahko si to môžeme overiť na každom hudobnom nástroji – napr. na klavíri je medzi klávesmi C a D ešte jeden čierny kláves.

Odstup tónu C po tento čierny kláves je jeden poltón, vzdialenosť od tohoto čierneho “medziklávesu” ku klávesu D je tiež jeden poltón – spolu teda dva poltóny. Vzdialenosť medzi C a D sa nazýva “celý tón”. Na gitare je tiež medzi C a D na hmatníku ešte jedno políčko – takže aj tu vidieť, že celý tón C – D sa skladá z dvoch poltónov.

Teraz z tónov v tomto poradí vytvoríme inú durovú stupnicu – začneme napr. tónom G. Aby to bola durová stupnica, musíme zachovať rozostupy tónov 2 2 1 2 2 2 1.

G A B C D E F však ešte nie je durová stupnica, pretože ako vidíme podľa čísel, nesedia nám rozostupy medzi tónmi E a F a ani medzi F a horným G v zátvorke, ktorým stupnica pokračuje:

  2 2 1 2 2 1 2 (správne v durovej stupnici to musí byť 2 2 1 2 2 2 1)
G A B C D E F (G atď.)

Aby to bola durová stupnica, musíme rozostupy tónov upraviť na 2 2 1 2 2 2 1. Po úprave má stupnica G dur tóny:

  2 2 1 2 2 2  1
G A B C D E F# (G atď.)
1 2 3 4 5 6 7 (8 atď.) – poradové čísla tónov v stupnici

Teraz je vidieť, prečo v stupnici G dur siedmy tón nazývame F# – pôvodne tam bolo písmeno F, ale tón F nám nesedí do durovej stupnice, lebo medzi tónmi E a F je vzdialenosť len 1 poltón a v durovej stupnici musia medzi tónmi č. 6 a 7 byť dva poltóny. Preto musíme v stupnici použiť tón o jeden poltón vyšší ako je F a to je F# – zvýšenie tónu o jeden poltón sa označuje krížikom #.

Takže už je jasné, kedy sa tón F# nazýva práve F# – je to vtedy, keď sme tón F zvýšili o poltón z F na F#. Ale prečo sa nazýva aj Gb?

Sú stupnice, v ktorých sú tóny zvýšené krížikmi ako je napr. už spomínané F# a sú aj stupnice, v ktorých sú tóny znížené béčkami – krížik tón o poltón zvyšuje, béčko tón znižuje – tiež o poltón.

Gb je tón v niektorých stupniciach s béčkami, napríklad v stupnici Db dur – stupnicu Db dur si vytvoríme podľa tej istej matematiky ako v predchádzajúcom prípade.

Pomôžeme si pri tom obrázkom klaviatúry, na ktorom vidíme vzdialenosti medzi tónmi a názvy zvýšených (#) a znížených (b) tónov.

Poradie písmen / tónov je stále to isté – D E F G A B C (D atď.) – ale my teraz chceme vytvoriť durovú stupnicu od tónu znížené D, teda Db.

Rozostupy tónov samozrejme musíme zase upraviť na 2 2 1 2 2 2 1.

   2   2 1   2  2   2 1
Db Eb F Gb Ab Bb C (Db atď.)

Teraz už vieme, že tón nazývame podľa toho, v ktorej stupnici tón hráme – a vieme aj to, kedy nazvať tento tón F# a kedy Gb:

F# je to napríklad vtedy, keď o tomto tóne hovoríme ako o siedmom tóne v stupnici G-dur:

  2 2 1 2 2 2  1
G A B C D E F# (G atď.)

Gb je to napríklad vtedy, ak o tomto tóne hovoríme ako o štvrtom tóne stupnice Db-dur

   2   2 1   2  2   2 1
Db Eb F Gb Ab Bb C (Db atď.)

Tóny, ktoré majú rôzne mená ale keď ich zahráte je to ten istý tón – v našom príklade F# a Gb – sa nazývajú v hudobnej teórii “enharmonické tóny”.

Váš tím Hudobnej poradne BIG MUSIC – predaj hudobných nástrojov

Chcem sa opýtať / Chcem odpovedať:


Highslide for Wordpress Plugin